Zapojení elektrického ohradníku

K vytvoření elektrického ohradníku budete potřebovat několik základních součástí a materiálů. Zde je seznam toho, co budete potřebovat:

 1. Ohradníkový zdroj: To může být napájen například  akumulátorem nebo připojen na elektrickou síť. Zvolte zdroj, který je vhodný pro váš konkrétní případ a umístění ohradníku.

 2. Ohradníkový drát nebo páska: Slouží jako bariéra pro zvířata. Můžete použít ocelový ohradníkový drát nebo speciální ohradníkovou pásku, která je vyrobena z vodičů a izolací.

 3. Ohradníkové sloupky: Slouží k upevnění ohradníkového drátu nebo pásky na místě. Měly by být dostatečně pevné a stabilní, aby odolaly tlaku zvířat nebo větru.

 4. Izolátory: Jsou používány ke správné izolaci ohradníkového drátu nebo pásky od ohradníkových kolíků. Jsou nezbytné pro prevenci úniku elektrického proudu a zajištění správné funkce ohradníku.

 5. Propojovací dráty a svorky: Používají se k připojení ohradníkového drátu nebo pásky ke zdroji elektrické energie. Zajišťují správný přenos elektrického proudu.

 6. Příslušenství pro uzemnění: Je důležité mít správně uzemněný ohradník, aby se minimalizovalo riziko poškození zvířat nebo osob elektrickým proudem. Pro uzemnění budete potřebovat uzemňovací kolík a propojovací dráty.

 7. Testovací zařízení: Používá se k ověření správné funkce elektrického ohradníku a dostatečného napětí na ohradníkovém drátu nebo pásku.

 

Zapojení elektrického ohradníku je relativně jednoduché, ale je důležité postupovat správně a dodržovat bezpečnostní předpisy. Zde je základní návod, jak zapojit elektrický ohradník:

 1. Zvolte vhodné místo pro umístění zdroje elektrického ohradníku. Mělo by to být suché místo mimo dosah vlhkosti a povětrnostních vlivů.

 2. Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti: zdroj elektrické energie, ohradníkový drát nebo pásku, izolátory, ohradníkové sloupky, propojovací dráty a svorky.

 3. Připojte ohradníkový zdroj (například bateriový nebo síťový) k ohradníkovému drátu nebo pásku, můžete použít i vodivou síť.  Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny a zda jsou všechny propojovací dráty dobře izolované.

 4. Umístěte ohradníkový drát nebo pásku kolem obvodu ohradníku. Použijte ohradníkové sloupky k upevnění drátu nebo pásky ve vhodné výšce nad zemí.

 5. Připojte dráty z ohradníkového drátu nebo pásky ke svorkám na ohradníkovém zdroji . Ujistěte se, že jsou svorky pevně připevněny.

 6. Zkontrolujte celé zapojení a ujistěte se, že je vše správně připojeno a izolováno. Ujistěte se, že není žádný kontakt mezi ohradníkovým drátem nebo páskou a jinými předměty než ohradníkovými sloupky.

 7. Před použitím zkontrolujte správnou funkci elektrického ohradníku. Ujistěte se, že na ohradníkovém drátu nebo pásku je dostatečné množství elektrického proudu a že je zapojení bezpečné.